საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში გადასვენება 1კმ. – 1 ლარი